کلیدواژه‌ها = تولید
تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-71

10.30490/aead.2021.351337.1252

فریبا ازیک؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 229-259

10.30490/aead.2020.338263.1179

بهارک روستایی؛ مهدی کاظم نژاد؛ مینا ربیعی؛ سیده زهرا حسینی


تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-142

10.30490/aead.2015.58995

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش


اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-35

10.30490/aead.2009.126873

سعید موذنی؛ علیرضا کرباسی