کلیدواژه‌ها = تقاضا
تخمین تابع عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی حوضه آبریز هیرمند

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 29-55

10.30490/aead.2023.358228.1428

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 39-54

10.30490/aead.2009.58826

حبیب شهبازی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی؛ زهره عرفانیان؛ سمانه عابدی


عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 91-110

10.30490/aead.2007.58893

محمود احمدپور برازجانی؛ سیدمحمدرضا حسینی پور