نویسنده = ابوالفضل محمودی
پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-305

10.30490/aead.2021.341377.1189

الهه آجودانی؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ محمد خالدی؛ افسانه نیکوکار


کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 181-234

10.30490/aead.2020.252687.0

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


بررسی عوامل مؤثر در کارایی و بهره‌وری تولیدکنندگان پستة شهرستان سیرجان با تأکید بر سرمایة اجتماعی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-108

10.30490/aead.2019.95468

ژاله کورکی نژاد؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-76

10.30490/aead.2017.59053

ابوالفضل محمودی؛ امیرحسین علی بیگی؛ امیرحسین پیرمرادی


بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 49-74

10.30490/aead.2014.58923

سحر جلالی؛ ابوالفضل محمودی؛ محمدرضا پاکروان