نویسنده = مهدی کاظم نژاد
بررسی و تحلیل کارایی بازار های هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

دوره 32، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 111-132

10.30490/aead.2024.361665.1505

مهدی کاظم نژاد؛ سارا باغبان حقیقی؛ الهام مهرپرور حسینی؛ میلاد امینی زاده


بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 229-259

10.30490/aead.2020.338263.1179

بهارک روستایی؛ مهدی کاظم نژاد؛ مینا ربیعی؛ سیده زهرا حسینی


تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-108

10.30490/aead.2015.58945

آتنا افتخاری؛ ولی بریم نژاد؛ مهدی کاظم نژاد


تجزیه و تحلیل نحوه انتقال قیمت و ارتباط قیمت شکر داخلی و وارداتی در ایران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 161-175

10.30490/aead.2014.58723

سارا آل نبی املشی؛ مهدی کاظم نژاد؛ علی برابری


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-28

10.30490/aead.2012.58735

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی آثار حذف حمایتهای یارانه­ای دولت بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ساری

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 109-134

10.30490/aead.2011.58759

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مهدی کاظم نژاد