دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 90، شهریور 1394 
2. ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی 

صفحه 29-54

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصور؛ روح الله مرادی


6. تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

صفحه 113-142

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش


9. تعیین الگوی بهینه کشت در راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت)

صفحه 191-216

مصیب باولی؛ کامران عادلی؛ فرشاد محمدیان؛ سهراب دل انگیزان


10. بررسی ابعاد تجاری کشمش صادراتی ایران

صفحه 217-245

حمید امیرنژاد؛ سعید شهابی؛ حامد نویدی