نویسنده = الهام باریکانی
بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 65-80

10.30490/aead.2010.58813

الهه بسکابادی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمد زاده؛ الهام باریکانی


تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 119-139

10.30490/aead.2009.58859

الهام باریکانی؛ رویا محمد زاده؛ ناصر شاهنوشی