نویسنده = سید حبیب الله موسوی
بررسی رفتار مصرفی کالاهای اساسی بخش کشاورزی با لحاظ متغیرهای اجتماعی خانوار

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 135-162

10.30490/aead.2023.357971.1424

مهری احمدی جاوید؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب الله موسوی؛ حامد نجفی علمدارلو


آسیب‏ پذیری خانوارهای شهری از افزایش قیمت مواد غذایی: مطالعة موردی شهرستان آزادشهر

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 131-153

10.30490/aead.2022.342058.1205

حوریه فخفوری؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمدرضا هنرور؛ سمیه اژدری


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی: مطالعه موردی دشت همدان- بهار

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-292

10.30490/aead.2021.352780.1288

فاطمه معززی؛ سید حبیب الله موسوی؛ غلامرضا یاوری؛ مهرداد باقری


ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-29

10.30490/aead.2018.73545

سید حبیب الله موسوی؛ علی‌رضا علی‌پور؛ امین ارجمندی


آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

10.30490/aead.2018.65200

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


بررسی آثار انتشار دی‌اکسید کربن بر الگوی کشت دشت همدان- بهار

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 137-165

10.30490/aead.2016.59025

شیوا سلطانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-89

10.30490/aead.2013.58689

سمیه اژدری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمد حسن وکیل‌پور