نویسنده = مرتضی تهامی پور زرندی
تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-223

10.30490/aead.2017.59059

مهدی عطایی؛ رضا مقدسی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-114

10.30490/aead.2015.58955

حبیب الله سلامی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


براورد ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری و روستایی استان خوزستان

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 121-142

10.30490/aead.2012.58749

زهرا زارع پور؛ مرتضی تهامی پور زرندی؛ علیرضا شاوردی


تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 241-262

10.30490/aead.2011.58764

مرتضی تهامی پور زرندی