نویسنده = هرمز اسدی
ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا در تاریخ‌های مختلف کشت

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 85-106

10.30490/aead.2022.343584.1245

هرمز اسدی؛ حمید جبّاری؛ اسداله زارعی سیاه بیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ کتایون شمشادی


آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 163-180

10.30490/aead.2020.252565.0

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی


کارایی مصرف آب و تحلیل سودآوری کشت هیبریدهای مختلف ذرت در منطقه مرودشت

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 129-148

حمید محمدی؛ فردین بوستانی؛ هرمز اسدی


قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 61-91

هرمز اسدی؛ غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی