کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
بررسی رشد بهره‌وری و کارایی عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.30490/aead.2024.362499.1524

سید وحید رمضانی؛ آیت اله کرمی؛ مهدی نوری پور


محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 125-145

10.30490/aead.2020.252671.0

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط


بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-101

10.30490/aead.2017.59086

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حسین شعبانعلی فمی


اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-69

10.30490/aead.2016.59032

عادله اسمعیلی دستجردی پور؛ محمد چیذری؛ محمد توسلی؛ حسن صدیقی