دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 107، آذر 1398، صفحه 1-274 
بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی

صفحه 23-45

10.30490/aead.2020.252456.0

زهرا نعمت‌الهی؛ نازنین فکوری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی

صفحه 163-180

10.30490/aead.2020.252565.0

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی


کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت

صفحه 181-234

10.30490/aead.2020.252687.0

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی