کلیدواژه‌ها = یارانه
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-71

10.30490/aead.2021.351337.1252

فریبا ازیک؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


2. بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 209-237

10.30490/aead.2021.352428.1279

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ سید صفدر حسینی


4. آثار رفاهی سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها بر بازار گندم، آرد و نان در ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 245-271

سید حبیب الله موسوی؛ مهرداد باقری


6. بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 41-68

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


8. ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-24

بهاالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده


9. تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 103-126

کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


10. اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 121-134

حسن کریم زادگان؛ امید گیلانپور؛ سیدابوالقاسم میرحسینی