کلیدواژه‌ها = یارانه
تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-71

10.30490/aead.2021.351337.1252

فریبا ازیک؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 209-237

10.30490/aead.2021.352428.1279

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ سید صفدر حسینی


بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 41-68

10.30490/aead.2014.58933

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 103-126

10.30490/aead.2010.58805

کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 121-134

10.30490/aead.2006.58910

حسن کریم زادگان؛ امید گیلانپور؛ سیدابوالقاسم میرحسینی