کلیدواژه‌ها = کارایی فنی
برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 193-216

10.30490/aead.2017.59082

مجید وطن پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی


بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23

10.30490/aead.2015.58951

نسرین اوحدی؛ احمد اکبری؛ جواد شهرکی


رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-106

10.30490/aead.2012.58729

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی


تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 119-139

10.30490/aead.2009.58859

الهام باریکانی؛ رویا محمد زاده؛ ناصر شاهنوشی


بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم

دوره 13، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 45-60

10.30490/aead.2006.58972

سید حبیب اله موسوی؛ صادق خلیلیان


آثارآموزشهای شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف

دوره 13، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 49-64

10.30490/aead.2005.128574

ولی بریم نژاد؛ محمدعلی شم آبادی