دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 102، شهریور 1397، صفحه 1-268 
نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-29

10.30490/aead.2018.73545

سید حبیب الله موسوی؛ علی‌رضا علی‌پور؛ امین ارجمندی


تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران

صفحه 75-92

10.30490/aead.2018.73548

سامان ضیایی؛ سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ خدیجه ثمره هاشمی؛ هما ناروئی


بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

صفحه 145-164

10.30490/aead.2018.73555

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ هومن منصوری


کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه)

صفحه 165-194

10.30490/aead.2018.73557

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی؛ عباس رضایی استخرویه


برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران

صفحه 195-215

10.30490/aead.2018.73559

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری