نویسنده = ناصر شاهنوشی
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-23

10.30490/aead.2016.59030

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 201-241

10.30490/aead.2014.58930

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده


بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-175

10.30490/aead.2014.58848

حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ زهرا رضایی


بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-50

10.30490/aead.2013.58677

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی


بررسی تأثیر به‌کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره‌وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1391، صفحه 89-112

10.30490/aead.2012.58701

ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محسن تبرایی؛ مهدی شعبان‌زاده؛ محمدکاظم اکبری


بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 121-140

10.30490/aead.2010.58795

محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ نرگس خواجه روشنایی


بررسی واکنش پنبه‌کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 65-80

10.30490/aead.2010.58813

الهه بسکابادی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمد زاده؛ الهام باریکانی


تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 119-139

10.30490/aead.2009.58859

الهام باریکانی؛ رویا محمد زاده؛ ناصر شاهنوشی