نویسنده = حمید محمدی
تعداد مقالات: 10
3. بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر

دوره 22، شماره 87، زمستان 1393، صفحه 163-186

رویا تیموری راد؛ محمود صبوحی صابونی؛ حمید محمدی


4. تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

دوره 22، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 1-30

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


6. پیش بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی- تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS)

دوره 21، شماره 82، بهار 1392، صفحه 153-169

احمد امیر عضدی؛ حمید محمدی؛ محمد قاسمی


7. بررسی رابطه بین درآمد بخش کشاورزی و متغیرهای کلان

دوره 21، شماره 82، بهار 1392، صفحه 1-25

مسعود دهدشتی؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


8. انتخاب الگوی پیش‌بینی قیمت فراورده‌های دامی

دوره 21، شماره 81، بهار 1392، صفحه 101-129

حمید محمدی؛ زکریا فرجزاده؛ وحید دهباشی؛ ابراهیم شهرکی؛ حسین انصاری نیک


9. اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 81، بهار 1392، صفحه 1-22

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


10. آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 80، تابستان 1391، صفحه 151-177

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور