نویسنده = حمید محمدی
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 163-186

10.30490/aead.2014.58939

رویا تیموری راد؛ محمود صبوحی صابونی؛ حمید محمدی


تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-30

10.30490/aead.2014.58921

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


بررسی رابطه بین درآمد بخش کشاورزی و متغیرهای کلان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-25

10.30490/aead.2013.58686

مسعود دهدشتی؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-22

10.30490/aead.2013.58676

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


انتخاب الگوی پیش‌بینی قیمت فراورده‌های دامی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 101-129

10.30490/aead.2013.58680

حمید محمدی؛ زکریا فرجزاده؛ وحید دهباشی؛ ابراهیم شهرکی؛ حسین انصاری نیک


آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 151-177

10.30490/aead.2013.58673

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور