نویسنده = منصور زیبایی
تعداد مقالات: 13
2. ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز

دوره 28، شماره 109، بهار 1399، صفحه 143-169

10.30490/aead.2020.258008.1002

صمد عرفانی فر؛ محمد بخشوده؛ منصور زیبایی


3. بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1395، صفحه 25-55

محمدحسن طرازکار؛ منصور زیبایی؛ غلامرضا سلطانی


4. مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 24، شماره 93، تابستان 1395، صفحه 27-47

آذر شیخ زین الدین؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


10. تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 69، بهار 1389، صفحه 81-110

سید علی حسینی یکانی؛ منصور زیبایی


11. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران

دوره 16، شماره 64، تابستان 1387، صفحه 1-19

امیر دادرس مقدم؛ منصور زیبایی


12. بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 60، تابستان 1386، صفحه 103-124

رویا محمد زاده؛ منصور زیبایی؛ محمد بخشوده


13. تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

دوره 14، شماره 56، تابستان 1385، صفحه 167-202

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی