نویسنده = افشین امجدی
تعداد مقالات: 12
1. آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-21

حامد رفیعی؛ افشین امجدی؛ شیوا غزنوی


2. نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

افشین امجدی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سینا احمدی کلیجی


5. بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 127-147

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


6. بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 201-241

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده


8. تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 231-248

هیمن نادر؛ امید زمانی؛ سمیرا سلطانی؛ افشین امجدی


9. تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 193-220

افشین امجدی؛ رویا محمد زاده؛ الهام باریکانی


12. وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 155-182

افشین امجدی؛ امیرحسین چیذری