نویسنده = افشین امجدی
آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-21

10.30490/aead.2019.85036

حامد رفیعی؛ افشین امجدی؛ شیوا غزنوی


نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-17

10.30490/aead.2017.59073

افشین امجدی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سینا احمدی کلیجی


بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-147

10.30490/aead.2015.58947

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 201-241

10.30490/aead.2014.58930

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده


تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 231-248

10.30490/aead.2013.58685

هیمن نادر؛ امید زمانی؛ سمیرا سلطانی؛ افشین امجدی


وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 155-182

10.30490/aead.2006.58912

افشین امجدی؛ امیرحسین چیذری