نویسنده = رضا مقدسی
تعداد مقالات: 11
2. تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-223

مهدی عطایی؛ رضا مقدسی؛ مرتضی تهامی پور


4. تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1115-136

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ رضا مقدسی؛ امید گیلان پور


5. برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 123-138

رضا مقدسی؛ زهرا شوندی؛ علی کیانی راد


6. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 113-129

مجید نویدبخش؛ رضا مقدسی؛ مهرداد مرادی


7. شناسایی و تحلیل تغییرات فصلی قیمت محصولات خیار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 179-202

نادیه حیدری؛ مهدی کاظم‌نژاد؛ رضا مقدسی


9. براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 161-178

ندا مشرقی؛ رضا مقدسی؛ صغری قبادی


10. عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 163-178

امیر طهماسبی؛ رضا مقدسی