نویسنده = رضا مقدسی
تعیین روش مناسب قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-223

10.30490/aead.2017.59059

مهدی عطایی؛ رضا مقدسی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1115-136

10.30490/aead.2015.58960

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ رضا مقدسی؛ امید گیلانپور


برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 123-138

10.30490/aead.2014.58721

رضا مقدسی؛ زهرا شوندی؛ علی کیانی راد


عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان شوشتر

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 113-129

10.30490/aead.2013.58691

مجید نویدبخش؛ رضا مقدسی؛ مهرداد مرادی


براورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 161-178

10.30490/aead.2012.58741

ندا مشرقی؛ رضا مقدسی؛ صغری قبادی


عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 163-178

10.30490/aead.2010.58797

امیر طهماسبی؛ رضا مقدسی