نویسنده = سید علی حسینی یکانی
تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تأکید بر ریسک درآمدی: مطالعه موردی دهستان روشن‌آباد شهرستان گرگان

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

10.30490/aead.2022.329875.1150

مرضیه امین روان؛ سیدمجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ رامتین جولایی؛ داوید ویاجی


به کارگیری نظریه عدم حتمیت در بهینه سازی الگوی کشت منطقه گهرباران ساری

دوره 29، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 57-92

10.30490/aead.2021.273056.1034

فاطمه کشیری کلائی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 93-124

10.30490/aead.2020.252673.0

سید علی حسینی یکانی؛ رضا حیدری کمال آبادی


بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-45

10.30490/aead.2020.252456.0

زهرا نعمت‌الهی؛ نازنین فکوری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-58

10.30490/aead.2019.91241

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-117

10.30490/aead.2018.73552

کیمیا سام دلیری؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-53

10.30490/aead.2018.65198

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-17

10.30490/aead.2017.59073

افشین امجدی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سینا احمدی کلیجی


مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-23

10.30490/aead.2016.59030

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 237-254

10.30490/aead.2014.58851

یعقوب انصاری؛ سید علی حسینی یکانی


تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-110

10.30490/aead.2010.58814

سید علی حسینی یکانی؛ منصور زیبایی