نویسنده = سید علی حسینی یکانی
تعداد مقالات: 12
2. به کارگیری نظریه عدم حتمیت در بهینه سازی الگوی کشت منطقه گهرباران ساری

دوره 29، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-92

10.30490/aead.2021.273056.1034

فاطمه کشیری کلائی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


3. تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-124

10.30490/aead.2020.252673.0

سید علی حسینی یکانی؛ رضا حیدری کمال آبادی


5. بررسی عوامل انگیزشی مشارکت کشاورزان در بورس شاخص‌های هواشناسی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-45

10.30490/aead.2020.252456.0

زهرا نعمت‌الهی؛ نازنین فکوری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


6. کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

دوره 27، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-58

10.30490/aead.2019.91241

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


7. عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-117

کیمیا سام دلیری؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


8. مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)

دوره 26، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-53

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


9. نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

افشین امجدی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سینا احمدی کلیجی


10. مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-23

ماریه ماریه نگهدار؛ سید علی حسینی یکانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


11. اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ARDL

دوره 22، شماره 1، بهار 1393، صفحه 237-254

یعقوب انصاری؛ سید علی حسینی یکانی


12. تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 81-110

سید علی حسینی یکانی؛ منصور زیبایی