نویسنده = اسماعیل پیش بهار
کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-90

10.30490/aead.2019.91242

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-35

10.30490/aead.2018.60992

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-165

10.30490/aead.2018.60998

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی


بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 219-240

10.30490/aead.2017.59072

اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی


تعیین میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 49-73

10.30490/aead.2015.59002

غلامعباس ملاشاهی؛ شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار


اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 41-60

10.30490/aead.2015.58943

اسماعیل پیش بهار؛ محمد قهرمان‏زاده؛ ابراهیم جاودان


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-17

10.30490/aead.2013.58706

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-106

10.30490/aead.2012.58729

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی