نویسنده = اسماعیل پیش بهار
تعداد مقالات: 11
1. بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیه کاهش اریب در روش آزمون انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

اسماعیل پیش بهار؛ هاشم محمودی؛ باب اله حیاتی


2. بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب

دوره 28، شماره 109، بهار 1399، صفحه 93-120

اسماعیل پیش بهار؛ هاشم محمودی؛ باب‏ اله حیاتی


4. کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 59-90

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


6. محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 21-35

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


7. اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

دوره 25، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 147-165

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی


8. بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

دوره 25، شماره 97، بهار 1396، صفحه 219-240

اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی


10. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1392، صفحه 1-17

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


11. رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 78، بهار 1391، صفحه 87-106

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی