دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 113، خرداد 1400، صفحه 1-300 
تعیین الگوی بهینة کشت با تأکید بر محدودیت منابع آب در شهرستان ارزوئیه

صفحه 93-116

10.30490/aead.2021.252457.0

شیوا سلجوقی؛ ماشاا.. سالارپور؛ محمود احمد پور برازجانی؛ علیرضا سرگزی