دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، تیر 1402 
بررسی رفتار مصرفی کالاهای اساسی بخش کشاورزی با لحاظ متغیرهای اجتماعی خانوار

صفحه 135-162

10.30490/aead.2023.357971.1424

مهری احمدی جاوید؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب الله موسوی؛ حامد نجفی علمدارلو


برآورد اقتصادی خدمات زیست ‏بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم‏شهر

صفحه 211-232

10.30490/aead.2023.360242.1471

ابوالفضل محمودی؛ بیتا زنجانی آبندانسری؛ غلامرضا یاوری؛ محسن مهرآرا