کلیدواژه‌ها = Agricultural Sector
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (همه ‏گیری کووید ۱۹)

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 209-243

10.30490/aead.2023.360668.1483

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین نظام آبادی پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی نقش تحریم‌های اقتصادی در تراز تجاری دوجانبة بخش کشاورزی ایران

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20

10.30490/aead.2023.297992.1078

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ زینب رستم زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

10.30490/aead.2018.65200

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان