کلیدواژه‌ها = تابع تولید
تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی: مطالعة موردی آب انتقالی سد کرخه در آبخوان دشت عباس استان ایلام

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 217-244

10.30490/aead.2023.356730.1398

داریوش رحمتی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمدحسن وکیل پور


بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 141-167

10.30490/aead.2021.342297.1213

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ شیدا رستگاری هنبری


الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-92

10.30490/aead.2020.121575

فاطمه حبیبی نوده؛ محمد قربانی؛ محمد رضا کهنسال؛ نور محمد آبیار


کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 165-194

10.30490/aead.2018.73557

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی؛ عباس رضایی استخرویه


تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین

دوره 24، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-145

10.30490/aead.2016.59047

اکرم نشاط؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ محمد حسن وکیل پور


بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 193-221

10.30490/aead.2016.59027

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمدرضا اسلامی


انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 205-230

10.30490/aead.2012.58753

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 29-49

10.30490/aead.2011.58766

حسن خانکی؛ محمدحسین شهیر؛ قادر دشتی


تأثیر سیاست یارانه‌ای دولت در تولید محصول گندم آبی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 103-126

10.30490/aead.2010.58805

کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 87-102

10.30490/aead.2008.58879

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ مجتبی عباسیان؛ محمدحسین کریم؛ علیرضا کرباسی