کلیدواژه‌ها = پسته
بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 205-225

10.30490/aead.2020.279971.1048

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ سید عباس زارع؛ مطهره کبودتبار؛ اتابک کاظم پور


امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 135-152

10.30490/aead.2019.85227

نازنین گشتاسبی؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی


برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

10.30490/aead.2017.59074

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23

10.30490/aead.2015.58951

نسرین اوحدی؛ احمد اکبری؛ جواد شهرکی


اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-35

سعید موذنی؛ علیرضا کرباسی