کلیدواژه‌ها = پسته
بررسی تأثیر کیفیت و قیمت محصول بر توسعه صادرات پسته ایران

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 233-254

10.30490/aead.2023.360229.1470

احمد سلیمانی پور؛ سید محمد مهدوی نیا؛ محمد مهدی رشیدی


بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 205-225

10.30490/aead.2020.279971.1048

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ سید عباس زارع؛ مطهره کبودتبار؛ اتابک کاظم پور کهریز


امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 135-152

10.30490/aead.2019.85227

نازنین گشتاسبی؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی


برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

10.30490/aead.2017.59074

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته‏کاران شهرستان سیرجان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23

10.30490/aead.2015.58951

نسرین اوحدی؛ احمد اکبری؛ جواد شهرکی


بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

10.30490/aead.2012.58745

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 135-162

10.30490/aead.2011.58760

سید نعمت اله موسوی؛ حمید محمدی


بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 125-146

10.30490/aead.2011.58780

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده


تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 69-98

10.30490/aead.2010.58793

زکریا فرج زاده؛ عبدالکریم اسماعیلی


اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-35

10.30490/aead.2009.126873

سعید موذنی؛ علیرضا کرباسی