کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی
پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-76

10.30490/aead.2017.59053

ابوالفضل محمودی؛ امیرحسین علی بیگی؛ امیرحسین پیرمرادی


ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار در ایران با استفاده از روش مزیت نسبی 

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 29-54

10.30490/aead.2015.58991

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حامد منصور؛ روح الله مرادی


بررسی ابعاد تجاری کشمش صادراتی ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 217-245

10.30490/aead.2015.58999

حمید امیرنژاد؛ سعید شهابی؛ حامد نویدی


بررسی مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان فارس

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-147

10.30490/aead.2015.58947

مجید قربانی؛ حامد رفیعی؛ افشین امجدی


بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-175

10.30490/aead.2014.58848

حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ زهرا رضایی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-28

10.30490/aead.2012.58735

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42

10.30490/aead.2010.58811

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 135-154

10.30490/aead.2009.58838

ماندانا طوسی؛ مریم اردستانی


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

10.30490/aead.2009.58824

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 147-165

10.30490/aead.2008.58874

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران


مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 39-61

10.30490/aead.2007.58891

مرتضی اشرفی؛ علیرضا کرباسی؛ سیدمهریار صدرالاشرافی


بررسی مزیتهای نسبی محصولات زراعی در استان اصفهان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 39-68

10.30490/aead.2006.58963

حسین پیراسته؛ فرزاد کریمی