دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، شهریور 1393 
تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

صفحه 1-30

10.30490/aead.2014.58921

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان

صفحه 95-123

10.30490/aead.2014.58925

میلاد اتقائی اتقائی کردکلائی؛ محمدرضا پاکروان؛ فرناز اسماعیلی؛ محمد کاوسی کلاشمی


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 201-241

10.30490/aead.2014.58930

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده