دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، شهریور 1393 
تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

صفحه 1-30

حمید محمدی؛ زکریا فرج‏زاده؛ وحید دهباشی؛ ایمان شهرکی


تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان

صفحه 95-123

میلاد اتقائی اتقائی کردکلائی؛ محمدرضا پاکروان؛ فرناز اسماعیلی؛ محمد کاوسی کلاشمی


ارزیابی آثار کاهش آورد شبکه سفیدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گیلان

صفحه 159-181

محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب ا... سلامی


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 201-241

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده