نویسنده = محمد قربانی
تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 23-45

10.30490/aead.2019.85054

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-77

10.30490/aead.2017.59085

هادی رفیعی دارانی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 193-216

10.30490/aead.2017.59082

مجید وطن پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی


بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 135-159

10.30490/aead.2015.59006

الهه اعظم اعظم رحمتی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-50

10.30490/aead.2013.58677

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی


عوامل مؤثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1391، صفحه 113-134

10.30490/aead.2012.58702

سهیلا پوریزدیان؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


براورد هزینه های زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

دوره 17، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 43-63

10.30490/aead.2009.126308

محمد قربانی؛ علی دریجانی؛ علیرضا کوچکی؛ مرضیه مطلبی


براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 83-95

10.30490/aead.2009.58857

علی دریجانی؛ سید صفدر حسینی؛ محمد قربانی


آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی - اقتصادی جامعه کشاورزی ایران / مطالعه موردی: استان خراسان

دوره 8، شماره 3، آذر 1379، صفحه 187-216

10.30490/aead.2000.129202

ناصر شاهنوشی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی