کلیدواژه‌ها = صادرات
تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت‌بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص‌های جذابیت بازار

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 49-72

10.30490/aead.2023.355644.1372

اتابک کاظم پور کهریز؛ حامد رفیعی؛ سیده طاهره قائم مقامی؛ حسین نوروزی؛ احمد قاسمی


تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-80

10.30490/aead.2016.59022

محمدرضا زارع مهرجردی؛ زهرا کرونی؛ مریم ضیاءآبادی


بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 83-120

10.30490/aead.2012.58748

امیرحسین چیذری؛ سمیه ابوالحسنی یاسوری


ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363-1385)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-76

10.30490/aead.2011.58777

مقداد محمدی؛ علی محمد احمدی؛ حسن محمد غفاری


سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی

دوره 13، شماره 3، آذر 1384، صفحه 135-178

10.30490/aead.2005.58987

فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش