کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
بررسی‌ وضعیت‌ امنیت‌ غذایی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ در بین خانوارهای شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.30490/aead.2023.362900.1537

مهدیه روحی فرج آباد؛ رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی


آسیب‏ پذیری خانوارهای شهری از افزایش قیمت مواد غذایی: مطالعة موردی شهرستان آزادشهر

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 131-153

10.30490/aead.2022.342058.1205

حوریه فخفوری؛ سید حبیب الله موسوی؛ محمدرضا هنرور؛ سمیه اژدری


ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 155-186

10.30490/aead.2022.355051.1357

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ رضا اسفنجاری کناری


بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 209-237

10.30490/aead.2021.352428.1279

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ سید صفدر حسینی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی: مطالعه موردی دشت همدان- بهار

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-292

10.30490/aead.2021.352780.1288

فاطمه معززی؛ سید حبیب الله موسوی؛ غلامرضا یاوری؛ مهرداد باقری


تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-48

10.30490/aead.2020.262222.1005

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-204

10.30490/aead.2020.278322.1044

علی اصغر کلباسی اصفهانی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگر آرا


شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-69

10.30490/aead.2019.85064

سیده محدثه ضیائی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن*

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-218

10.30490/aead.2018.65204

زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنجپور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ فاطمه باقرزاده آذر


وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه: کاربرد رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-46

10.30490/aead.2011.58776

محمدرضا بخشی؛ زینب ملایی؛ حسن فرجی سبکبار؛ علی بدری؛ فیض اله پاکدل