کلیدواژه‌ها = ایران
عبور نرخ ارز به قیمت کنجاله سویا و ذرت وارداتی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 57-81

10.30490/aead.2023.359780.1459

ابراهیم جاودان؛ احسان رجبی؛ علی اکبر باغستانی


اثر متغیرهای اقلیمی و نقش تحریم‌ها در میزان تولیدات زراعی ایران

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 157-184

10.30490/aead.2023.360203.1469

عبداله رجبعلی نژاد؛ نیو نوذری؛ بیتا رحیمی بدر


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (همه ‏گیری کووید ۱۹)

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 209-243

10.30490/aead.2023.360668.1483

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین نظام آبادی پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی نقش تحریم‌های اقتصادی در تراز تجاری دوجانبة بخش کشاورزی ایران

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-20

10.30490/aead.2023.297992.1078

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ زینب رستم زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


بهینه‌یابی واردات و تولید گوشت قرمز ایران بأ تأکید بر پایداری منابع آب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-56

10.30490/aead.2022.353102.1294

فاطمه فتحی؛ آذر شیخ زین الدین؛ زکریا فرج زاده


بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران به تفکیک ارقام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-113

10.30490/aead.2022.354377.1329

حامد رفیعی؛ سجاد قریشی؛ سید شهاب میرباقری؛ مهدی باستانی


تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-284

10.30490/aead.2022.354555.1334

کوهسار خالدی؛ مریم اردستانی


اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30490/aead.2021.342645.1226

مریم احسانی؛ زینب شکوهی؛ زکریا فرج زاده


تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-48

10.30490/aead.2020.262222.1005

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 205-225

10.30490/aead.2020.279971.1048

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ سید عباس زارع؛ مطهره کبودتبار؛ اتابک کاظم پور کهریز


برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 205-237

10.30490/aead.2020.252372.0

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهر جردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-21

10.30490/aead.2019.85036

حامد رفیعی؛ افشین امجدی؛ شیوا غزنوی