کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی نقش تحریم‌های اقتصادی در تراز تجاری دوجانبة بخش کشاورزی ایران

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401

10.30490/aead.2023.297992.1078

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ زینب رستم زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


بهینه‌یابی واردات و تولید گوشت قرمز ایران بأ تأکید بر پایداری منابع آب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-56

10.30490/aead.2022.353102.1294

فاطمه فتحی؛ آذر شیخ زین الدین؛ زکریا فرج زاده


بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران به تفکیک ارقام

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-113

10.30490/aead.2022.354377.1329

حامد رفیعی؛ سجاد قریشی؛ سید شهاب میرباقری؛ مهدی باستانی


تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-284

10.30490/aead.2022.354555.1334

کوهسار خالدی؛ مریم اردستانی


اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30490/aead.2021.342645.1226

مریم احسانی؛ زینب شکوهی؛ زکریا فرج زاده


تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-48

10.30490/aead.2020.262222.1005

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 205-225

10.30490/aead.2020.279971.1048

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ سید عباس زارع؛ مطهره کبودتبار؛ اتابک کاظم پور


برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 205-237

10.30490/aead.2020.252372.0

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهر جردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-21

10.30490/aead.2019.85036

حامد رفیعی؛ افشین امجدی؛ شیوا غزنوی


تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-16

10.30490/aead.2017.59083

بهنام صادقی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجتبی دیانتی


بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-40

10.30490/aead.2017.59084

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

10.30490/aead.2017.59074

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-94

10.30490/aead.2017.59066

صمد عرفانی فر؛ محمد بخشوده؛ عبدالرسول شیروانیان