کلیدواژه‌ها = گندم
برآورد کارایی سود و عوامل موثر بر آن در مزارع گندم دیم شهرستان اهر

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-121

10.30490/aead.2021.353806.1314

قادر دشتی؛ جبرییل واحدی؛ جواد حسین زاد


شبیه‌سازی تأثیر عوامل اقلیمی بر کارآیی هزینه تولید گندم در ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 139-159

10.30490/aead.2021.252361.0

ابراهیم مرادی؛ مژگان اکرمی مهاجری


پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-305

10.30490/aead.2021.341377.1189

الهه آجودانی؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ محمد خالدی؛ افسانه نیکوکار


الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-92

10.30490/aead.2020.121575

فاطمه حبیبی نوده؛ محمد قربانی؛ محمد رضا کهنسال؛ نور محمد آبیار


ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-164

10.30490/aead.2018.73555

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ هومن منصوری


ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-143

10.30490/aead.2018.65202

فریبا ریاحی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور


پهنه‌بندی مزیت نسبی گندم آبی درشهرستان‌های استان فارس و عوامل مؤثر برآن

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 57-76

10.30490/aead.2017.59053

ابوالفضل محمودی؛ امیرحسین علی بیگی؛ امیرحسین پیرمرادی


تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-142

10.30490/aead.2015.58995

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش


بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 73-93

10.30490/aead.2015.58954

علی صیامی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد حسن نژاد؛ هاشم محمودی


بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 143-167

10.30490/aead.2012.58750

فاطمه علیجانی؛ علیرضا کرباسی؛ مهدیه مظفری مسنن


نقش تنوع واریته‌ای و فناوری آبیاری در مواجهه با ریسک تولید گندم

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 185-208

10.30490/aead.2011.58762

سید حبیب اله موسوی؛ جواد ترکمانی؛ یوسف حسنی؛ سمیه اژدری


مطالعه‌ای کاربردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 147-165

10.30490/aead.2008.58874

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران