اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-22

10.30490/aead.2013.58676

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


بررسی رابطه بین درآمد بخش کشاورزی و متغیرهای کلان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-25

مسعود دهدشتی؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-17

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-28

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاح؛ محسن نیازی محسنی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-28

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-28

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عادله اسمعیلی


عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

غلامرضا پزشکی راد؛ سعید فعلی؛ سلیمان رسولی آذر؛ ابوالحسن یعقوبی


ارزیابی آثار رفاهی کاهش یارانه کودشیمیایی در بازارگندم و برنج

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-24

بهاالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده


بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-18

ایرج صالح؛ غلامرضا پیکانی؛ سعید مقیسه


براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-18

محمد قربانی؛ الهام شکری؛ مرضیه مطلبی


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-18

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ فاطمه رستگاری پور


نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-19

امیر دادرس مقدم؛ منصور زیبایی


عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 1-22

فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حمید موحدمحمدی؛ هوشنگ ایروانی


توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-20

بهاالدین نجفی؛ شاهرخ شجری