اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-22

10.30490/aead.2013.58676

احمدعلی ثابتان شیرازی؛ حمید محمدی؛ حامد دهقانپور


بررسی رابطه بین درآمد بخش کشاورزی و متغیرهای کلان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-25

10.30490/aead.2013.58686

مسعود دهدشتی؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-17

10.30490/aead.2013.58706

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-28

10.30490/aead.2014.58716

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاح؛ محسن نیازی محسنی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-28

10.30490/aead.2012.58735

محمدرضا پاکروان؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مهدی کاظم نژاد؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

10.30490/aead.2012.58745

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-28

10.30490/aead.2011.58765

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عادله اسمعیلی


عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

10.30490/aead.2011.58775

غلامرضا پزشکی راد؛ سعید فعلی؛ سلیمان رسولی آذر؛ ابوالحسن یعقوبی


بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-18

10.30490/aead.2010.58800

ایرج صالح؛ غلامرضا پیکانی؛ سعید مقیسه


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

10.30490/aead.2009.58824

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-19

10.30490/aead.2009.58853

امیر دادرس مقدم؛ منصور زیبایی


عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه مطالعه موردی گندمکاران شهرستان هرسین کرمانشاه

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 1-22

10.30490/aead.2008.58875

فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حمید موحدمحمدی؛ هوشنگ ایروانی